Velkommen

Info

Oktober 2017

Velkommen til Søholmskolen. Det er den nære skole for børn i landsbyen Jystrup og oplandet. Vores fokus er på nærvær, tradition, engagement, kreativitet, fællesskab og et tæt samarbejde med jer forældre.

På skolen arbejder vi med inklusion i det udgangspunkt, at alle elever skal føle sig som en del af fællesskabet. Vi inddrager den musisk/kreative dimension, det internationale samarbejde, robotteknologi, IPad og vores fantastiske omgivelser i børnenes læring.

I nærværet passer vi på hinanden. En gammel tradition på skolen er at de ældre børn er beskyttende ”paraplyer” for de yngre, og at vi hver morgen har samling for hele skolen hvor vi synger og hører nyt om f.eks. vores engelske samarbejdsskole.

Medarbejderne er bevidste om at give børnene indsigt i deres egen læring. Det sker ved at børnene har indsigt i spørgsmålene: Hvad er jeg ved at lære? Hvor er jeg i processen? Hvad er næste step?

Ud over skolens fokus på børnenes faglige fremgang vil man som forælder og barn mærke at personalet er engageret i arbejdet med at udvikle børnenes personlige forudsætninger. Vi samarbejder med jer på områder som motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet, og valgparathed. Ligeledes samarbejder vi om børnenes sociale forudsætninger som samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Det kalder vi for Søholmskolens læringskultur. At mestrer den er med til at sikre børnene, at de som elever i deres skoletid får mulighed for at udfolde deres personlige og faglige potentialer mest muligt og derved understøtte et godt liv for dem nu og i fremtiden.

 Søholmskolens evalueringskultur betyder at barnets faglige standpunkt samt personlige og sociale forudsætninger jævnligt vurderes. Resultaterne beskrives i elevplanerne og er emnet ved skole/hjem samtalerne.

Informationsfolder

Indskrivning

Info

Ønsker man sit barn indskrevet på Søholmskolen kontaktes skolens kontor på tlf. 5762 7337.

Indskrivning af børn til børnehaveklasser med start 1. august foregår via Digital skoleindskrivning

Digital skoleindskrivning (børnehaveklasser ved skoleårets start)